13.3.09vaga tristeza
vaga lume
vaga só

Alonso Alvarez